Colton's Atlas of the World Illustrating Physical and Political Geography, Vol 2, New York, 1855

Erdem Uçar

Colton's Atlas of the World Illustrating Physical and Political Geography, Vol 2, New York, 1855
Foto: Creative Commons
Erdem Uçar, Dr.
Stipendiat
vCard
Dr. Erdem Uçar
Foto: Erdem Uçar
Raum E034
Bachstraße 18k
07743 Jena Google Maps – LageplanExterner Link
 • Vita

  Education

  • PhD (2003-2009) The Institute of Turkish World Research in Ege University (İzmir/Turkey). Dissertation title: Old Uighur Altun Yaruq Sudur, Book V, Transcription, Translation and Explanations, Index.
  • MA (2001-2003) The Institute of Turkish World Research in Ege University (İzmir/Turkey). Master title: All Works of Turkmen Poet Annaγïlïč Mätäči: Introduction, Study, Text and Index.
  • BA (1996-2000) The Department of Turkish Language and Literature at Ege University (İzmir/Turkey).

  Employment Experience

  • 2020-  Faculty member, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Neuere Geschichte (Jena/Germany).
  • 2014-2016  Associate Professor at the University of Gediz (İzmir, Turkey).
  • 2011-2014  Assistant Professor at the University of Gediz (İzmir, Turkey).
  • 2001-2011  Research assistant at the Institute of Turkish World Research in Ege University (İzmir, Turkey).

  Honours

  • Founder and Editor of Journal of Old Turkic Studies (https://dergipark.org.tr/en/pub/jots) since 2017.

  Academic Scholarships

  • Since 2023: “Funding Initiative for Threatened and Refugee Researchers”, Gerda Henkel Stiftung
  • 2021 - 2023: Philipp Schwartz-Initiative, Alexander von Humboldt-Stiftung
  • 2020 - 2021: International Institute of Education Scholar Rescue Fund (IIE-SRF)
  • Two Post-Doc scholarships from TUBİTAK (the Scientific and Technological Research Council of Turkey) in the University of Göttingen at the 2011 and 2013 (for 6 months).
 • Forschung

  Research Interests

  Pre-Islamic and Islamic Central Asia, Old Turkic, Central Asian modern and historical Turkic languages, lexicon and etymology, comparative Turkic philology.

 • Publikationen

  Monographs

  • F. Sertkaya, S. Eker, H. Şirin, E. Uçar* Eds. (2017): Prof. Dr. Talat Tekin Hatıra Kitabı [Festschrift in Honor of Talat Tekin]. Vol. I-II. İstanbul: Çantay Kitabevi. 1352 pp.
  • Üşenmez*, E. & E. Uçar (2014): İslamî Dönem Türk Edebiyatının İlk Eseri: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib, Kahire Nüshası Tıpkıbasım Kitabı [The First Work in the Islamic Period Turkish Literature, Yusuf Khass Hajib: Qutadγu Bilig, Facsimile of Cairo Manuscript]. İstanbul: Akademik Kitaplar. 27+392 pp.
  • Uçar (2013): Uygurca Altun Yaruk Sudur, IX. Kitap [金光明最勝王經卷第九], Diplomatik Neşir Usûlüyle Yayını, Tercüme, Açıklamalar ve Dizin [Old Uighur Altun Yaruq Sudur: Book IX, Diplomatic Edition, Translation, Explanation and Index]. İzmir: Dinozor Kitabevi Yayınları. 313 pp.

  Further Publications

  A. Publications with Peer Review Process

  • Uçar, E. (2020): Eski Uygurca Asgançu ve Asgançula-’nın Kökeni Üzerine [About the Etymology of Asγanču and Asγančula- in Old Uyghur]. Journal of Old Turkic Studies. 4/2: 511-530.
  • Uçar, E. (2020): Eski Türkçe Ulug’un ‘Büyük’ Yapısı Üzerine [On the Structure of ulug ‘Great’]. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergis 2: 23-34.
  • Uçar, E. (2020): Türkiye’deki Eski Uygurca Metin Neşirleri İçin Kullanılacak Harfçevrim ve Yazıçevrim Kılavuzu [A Manual of Transliteration and Transcription for Old Uyghur Editions in the Turkey]. Journal of Old Turkic Studies. 4/1: 231-250.
  • Uçar, E. (2020): Dede Korkut Kitabı’ndaki Bir Soylama Üzerine [About a Soylama in the Book of Dädä Qorqut]. Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. 3/1: 213-240.
  • Uçar, E. (2019): Kutadgu Bilig’ning Yıllarga Köre Bibliyografiyası (1825-2019) [Qutadγu Bilig, Chronological Bibliography (1825-2019)]. İzdiniş. 3-4/8: 75-84.
  • Uçar, E. (2019): Bemerkungen zu den späteren Interpolationen der Wiener Handschrift von Qutadγu Bilig. Unter dem Bodhi-Baum, Festschrift für Klaus Röhrborn. Anlässlich des 80. Geburtstages überreicht von Kollegen, Freunden und Schülern. Eds. Z. Özertural & G. Ş V & R Unipress. Göttingen: 387-398.
  • Uçar, E. (2019): Kutadgu Bilig Dizinindeki Bir Kelime Hakkında VIII: igdiş ve igdişçi Üzerine [About a Word in the Index of Qutadγu Bilig VIII: igdiš and igdišči]. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. 1: 11-18.
  • Uçar, E. (2019): Dede Korkut Anlatmalarındaki Ban Üzerine [On the Word Ban in the Dädä Qorqut Narratives]. Anasay. 10: 21-42.
  • Uçar, E. (2019): Köl Tégin Yazıtındaki (Doğu 36 ve Kuzey 2) wDŞRw İbaresi Üzerine [On the Phrase wDŠRw in the Köl Tegin (East 36 and North 2) Inscription]. Journal of Turkish Historical Researches. 4/1: 165-180.
  • Uçar, E. (2019): Eski Uygurca TWW veya TWYW~TWVW Kelimesinin Kökeni Üzerine [On the Etymology of Old Uygur TWW or TWYW~TWVW]. International Journal of Turkic Dialects Research. 3/1: 78-85.
  • Uçar, E. (2019): Orhun Yazıtlarındaki Er- Bar- İkilemesi Üzerine [On the Reduplication är- bar- in the Orkhun Inscriptions]. Journal of Old Turkic Studies. 3/2: 471-501.
  • Uçar, E. (2019): Kutadgu Bilig’in Kronolojik Kaynakçası (1825-2018) [Qutadγu Bilig, Chronological Bibliography (1825-2018)]. Journal of Old Turkic Studies. 3/1: 139-239.
  • Uçar, E. (2018): Kutadgu Bilig Dizinindeki Bir Kelime Hakkinda [VI]: Etöz ‘Vücut’ Üzerine [About a Word in the Index of Qutadγu Bilig VII: ätöz ‘body’]. Türkologiya Dergisi. 4: 78-86.
  • Uçar, E. (2018): Köl Tégin (G 6) ve Bilge Kagan (K 4-5) Yazıtlarındaki Bişükiŋe Tegi Kıdmaz Ermiş Cümlesi Üzerine [On the Sentence Bišükiŋä Tägi Qıdmaz ärmiš in the Köl Tegin (S 6) and Bilgä Qaγan (N 4-5) Inscriptions]. Türkologiya. 81: 7-44.
  • Uçar, E. (2018): Kutadgu Bilig’de Geçen Ötüken Begi Üzerine Bazı Tespitler [Some Assessments on the Ötükän Bägi in the Qutadγu Bilig]. Dede Korkut: The Journal of International Turkish and Language & Literature Research. 7/17: 106-114.
  • Uçar, E. (2018): Eski Türkçe Et- ve Öt- Fiilleri Üzerine [On Verbs ät- and öt- in Old Turkic]. Journal of Old Turkic Studies. 2/2: 79-97.
  • Uçar, E. (2018): “Etik, Eleştiri Anlayışımız ve Altun Yaruk Sekizinci Kitap Üzerine” Başlıklı Yazıya Cevap [Response to the article entitled “Etik Eleştiri Anlayışımız ve Altun Yaruk Sekizinci Kitap Üzerine”]. Journal of Old Turkic Studies. 2/2: 98-143.
  • Uçar, E. (2018): Sir Gerard Clauson’un Eski Türk Yazıtları İçin Yaptığı Düzeltmeler Üzerine [On Sir Gerard Clauson’s Corrections Regarding Old Turkic Inscriptions]. Academic Journal of Language and Literature. 2/1: 1-6.
  • Uçar, E. (2018): Bilge Kagan (Doğu 41) Yazıtındaki NIńTYn İbaresi Üzerine [On the Phrase NIńTYn in Bilgä Qaγan Inscription (East 41)]. Journal of Old Turkic Studies. 2/1: 67-83.
  • Uçar, E. (2018): Kutadgu Bilig’in 221. Beyti Üzerine Düşünceler [Some Thoughts on the Verse 221 of Qutadγu Bilig]. Dede Korkut: The Journal of International Turkish and Language & Literature Research. 7/15: 107-112.
  • Uçar, E. (2018): Kutadgu Bilig Dizinindeki Bir Kelime Hakkında VII: eḍle- Fiili Üzerine Bazı Düşünceler [About a Word in the Index of Qutadγu Bilig VII: älä-]. Yeni Türkiye. 99: 94-103.
  • Uçar, E. (2018): Kutadgu Bilig Neşrindeki Birkaç Kelime Hakkında (Ayıŋla- ve Tak) [On Some Words in the Edition of Qutadγu Bilig (ayıŋla- and taq)]. International Journal of Turkic Dialects Research. 2/1: 208-214.
  • Uçar, E. (2017): Notizen zur Etymologie des alttürkischen özäl- ‚sich quälen‘. Central Asiatic Journal. 60/1: 1-11.
  • Uçar, E. (2017): Sir Gerard Clauson’un Sözlüğündeki ‘Muhtemel’ Etimolojiler Üzerine [On the ‘Probable Etymologies’ in the Dictionary of Sir Gerard Clauson]. Journal of Old Turkic Studies. 1/2: 74-90.
  • Uçar, E. (2017): Eski Uygurcada İlk Hecedeki Yuvarlak Ünlülerin Yazıçevrimi Problemi Üzerine [About the Problem of Transcription in Rounded Vowels of the First Syllables in Old Uighur]. Journal of Old Turkic Studies. 1/2: 91-103.
  • Uçar, E. (2017): Kutadgu Bilig Dizinindeki Bir Kelime Hakkında I: İlmek ‚inmek’ Üzerine [About a Word in the Index of Qutadγu Bilig I: ilmäk ‘to descend’]. Journal of Old Turkic Studies. 1/1: 128-144.
  • Uçar, E. (2017): Kutadgu Bilig Dizinindeki Bir Kelime Hakkında III: idiş~idış ‚Kap‘ Üzerine [About a Word in the Index of Qutadγu Bilig III: idiš~ıdıš ‚Cup‘]. Hikmet-Journal of Academic Literature. 6: 125-132.
  • Uçar, E. (2017): Altun Yaruk Sudur: VIII. Tegzinç, Yüce Sarasvatī (XV. Bölök, II. Kısım) [Altun Yaruq Sudur: Book VIII, Exalted Sarasvatī (Chapter XV, Part 2)]. Dede Korkut: The Journal of International Turkish and Language & Literature Research. 6/12: 100-150.
  • Uçar, E. (2017): Kutadgu Bilig Dizinindeki Bir Kelime Hakkında V: yig ‚1. çiğ; 2. kötü, fena‘ Üzerine [About a Word in the Index of Qutadγu Bilig V: yig ‘1. raw; 2. bad, wicked’]. International Journal of Turkic Dialects Research. 1/1: 117-122.
  • Uçar, E. (2017): Eski Türkçe Yapa ‘Tamamen’ Kelimesinin Kökeni Üzerine [On the Etymology of Old Turkic yapa ‘completely’]. TÜRÜK: International Language, Literature and Folklore Researches Journal. 9: 118-127.
  • Uçar, E. (2017): Kutadgu Bilig Dizinindeki Bir Kelime Hakkında IV: Emdi ‚Şimdi‘ Üzerine [About a Word in the Index of Qutadγu Bilig IV: ämdi]. Çukurova University Journal of Turkology Research. 2/1: 36-39.
  • Uçar, E. (2017): Kutadgu Bilig Dizinindeki Bir Kelime Hakkında II: alık ‚kötü, fena‘ Üzerine [About a Word in the Index of Qutadγu Bilig IV: alıq]. Dede Korkut: the Journal of International Turkish and Language & Literature Research. 6/13: 63-70.
  • Uçar, E. (2017): Altun Yaruk Sudur: VIII. Tegzinç, XIX. Bölök (Yeni Neşir) [Altun Yaruq Sudur: Book VIII. Chapter XIX (New Edition)]. Prof. Dr. Talat Tekin Hatıra Kitabı. O. F. Sertkaya et alii. Vol. II. Çantay Kitabevi. İstanbul: 1197-1250.
  • Uçar, E. (2017): Klaus Röhrborn (1938- ). Türk Diline Gönül Verenler -Yabancı Türkologlar-. Ed. by A. Buran, Akçağ Yayınları. Ankara: 249-255.
  • Uçar, E. (2017): Eski Uygurca *Süye- Fiili ve Türevleri Üzerine [On the Old Uighur Verb *süye- and Derivations]. Türkologiya. 82/2: 36-49.
  • Uçar, E. (2017): Tuñukuk Yazıtındaki nçAYIDms (T I K 10 = 34) Yazıçevrimi Üzerine Bir Not [A Note on the Transcription of nčA YIDms (T I N 10 = 34) in Tuñuquq Inscription]. Türk Kültürü. 2017/2: 31-38.
  • Uçar, E. (2017): Eski Türk Yazıtlarındaki Ança’nın Türkiye Türkçesine Aktarımı Üzerine Bazı Dikkatler [Some Remarks about Turkish Translation of anča in the Old Turkic Inscriptions]. TÜRÜK: International Language, Literature and Folklore Researches Journal. 11: 408-419.
  • Uçar, E. (2017): Köl Tigin (Doğu 26) ve Bilge Kagan (Doğu 21) Yazıtlarındaki nŋyILSG İbaresi Üzerine [On the Phrase nŋyILSG in Köl Tigin (East 26) and Bilgä Qaγan (East 21) Inscriptions]. International Journal of Turkic Dialects Research. 1/2: 6-15.
  • Uçar, E. (2017): Köl Tigin (G9) ve Bilge Kagan Yazıtlarındaki arıltıg (K7) Üzerine [On arıltıγ in Köl Tigin (S9) and Bilgä Qaγan (N7) Inscriptions]. Academic Journal of Language and Literature. 1/1: 61-67.
  • Uçar, E. (2016): Kutadgu Bilig’in Kahire Nüshasının 1943’teki Faksimilesine Müdahalede Bulunuldu Mu? [Was the 1943’s Facsimile of Cairo Manuscript of Qutadγu Bilig Emended?]. International Journal of Uyghur Studies. 2016/7: 33-40.
  • Uçar, E. (2016): Uygurca Metin Neşri Sorunları Üzerine („Edgü Ögli Tigin Anyıg Ögli Tigin“ Neşri Dolayısıyla) [On Problems Connected with Edition of Uighur Texts (with Reference to Publication of “Ädgü Ögli Tigin Anyıg Ögli Tigin”]. Gazi Türkiyat (Journal of Turcology Research). 18: 61-73.
  • Uçar, E. (2016): Eski Türkçe Burnaç ‘Sukabı’ Kelimesinin Kökeni Üzerine Düşünceler [Some Remarks on the Etymology of Old Turkic burnač ‘jug’]. Dede Korkut: the Journal of International Turkish and Language & Literature Research. 11: 127-132.
  • Uçar, E. (2015): Kutadgu Bilig’in Kronolojik Kaynakçası (1825-2016) [Tekmilleştirilmiş Versiyon] [The Chronological Bibliography of Qutadγu Bilig (1825-2016) Extended Version]. International Journal of Uyghur Studies. 2015/6: 6-47.
  • Uçar, E. (2015): Kutadgu Bilig’in Kronolojik Kaynakçası Hakkında Bir Deneme [A Draft on the Chronological Bibliography of Qutadγu Bilig]. Beşeri ve Sosyal Bilimler Dergisi. 4: 62-100.
  • Uçar, E. (2015): Uygurcada Bag Diye Başka Bir Kelime Daha Var Mı? [Is there another word like baγ in Old Uighur?]. Alkış Bitigi, Kemal Eraslan Armağanı. Ed. B. Gül. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları. Ankara: 265-269.
  • Uçar, E. (2014): Contributions to Uighur Lexicography II: Remarks on čog. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 67/2: 151-162.
  • Uçar, E. (2013): On Taraftaki Bodhisattva’nın Buddha’ya Methiyesi: Altun Yaruk Sudur: X. Tegzinç, XXVII. Bölök (R-M 644/18-649/08) [On the Ten Directions Bodhisattva’s Praise to Buddha: Altun Yaruq Sudur: Book X, Chapter XXVII (R-M 644/18-649/08)]. Language Studies. 12: 31-57.
  • Uçar, E. (2013): Altun Yaruk Sudur Üzerine Yapılan Çalışmalar Hakkında Açıklamalı Bir Kaynakça Denemesi [An Explained Bibliography about Studies on Altun Yaruq Sudur]. TÜRÜK: International Language, Literature and Folklore Researches Journal. 1: 227-251.
  • Uçar, E. (2013): Altun Yaruk Sudur: X. Tegzinç, XXIX. Bölök (R-M 653/08-657/17) [Altun Yaruq Sudur: Book X, Chapter XXIX, (R-M 653/08-657/17)]. Journal of Modern Turkish Studies. 10/1: 25-51.
  • Uçar, E. (2013): Eski Uygurca Sözvarlığına Katkılar I: Kalıplaşmış Kuturu Zarfı Üzerine [Contributions of Old Uighur Lexicography I: On the Petrified Converb quturu]. Journal of Modern Turkish Studies. 10/3: 163-179.
  • Uçar, E. (2013): Uygurca Üzüt~Üzütlüg Üzerine [On the Old Uighur üzüt~üzütlüg]. Turkish Studies. 6/1: 1821-1826.
  • Uçar, E. (2013): Uygurca Yilvi ve Türevleri Üzerine [On the Old Uighur yilvi and Derivations]. Journal of Academic Studies. 14/55: 121-130.
  • Uçar, E. & Z. Kaymaz* (2012): Osman Nedim Tuna. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 41: 374b-374b.
  • Uçar, E. (2012): Eski Türkçe Hapakslar [Hapax Legomenon in Old Turkic]. Journal of Modern Turkish Studies. 9/1: 73-100.
  • Uçar, E. (2012): Eski Türkçe +lI Eki Üzerine [On the Old Turkic Suffix +lI]. Journal of the Black Sea Studies. 9/34: 135-145.
  • Uçar, E. (2012): Kutadgu Bilig’in Kahire Nüshası Üzerine Notlar I [Notes on the Cairo Manuscript of Qutadγu Bilig I]. Turkish Studies. 7/3: 2491-2504.
  • Uçar, E. (2012): Eski Türkçe -GInçA Zarf Fiil Ekinin Kökeni Üzerine [On the Etymology of Old Turkic Adverbial Suffix -gInčA]. Gazi Türkiyat (Journal of Turcology Research). 11: 39-43.
  • Uçar, E. (2012): Uygurca Birgerü Üzerine [On Old Uighur birgärü]. Türkbilig: Journal of Turcology Researches. 24: 93-100.
  • Uçar, E. (2012): Altun Yaruk Sudur X. Tegzinç, XXX. Bölök (R-M. 657/18-661/12) [Altun Yaruq Sudur, Book, Chapter XXX (R-M. 657/18-661/12)]. Gazi Türkiyat (Journal of Turcology Research). 10: 165-187.
  • Uçar, E. (2012): Bodhisattva Ruciraketu’nun Buddha’ya Methiyesi: Altun Yaruk Sudur, X. Tegzinç, XXVIII. Bölök (R-M 649/09-653/07) [Bodhisattva Ruciraketu’s Praise to Buddha: Altun Yaruq Sudur: Book X, Chapter XXVII (R-M 649/09-653/07)]. Journal of Modern Turkish Studies. 9/4: 82-102.
  • Uçar, E. & M. L. Yener* (2012): Eski Türkçede İlk Hecedeki Yuvarlak Ünlüler Meselesi ve Dīvānu Lugāt-it Türk [On the Question of the First Syllable Rounded Vowels in Old Turkic and Dīvānu Luγāti-it Türk]. Zeitschrift für die Welt der Türken. 4/2: 203-212.
  • Uçar, E. (2011): Uygurca Üzüt~Üzütlüg Üzerine [About Old Uighur Üzüt~Üzütlüg]. Turkish Studies. 6/1: 1821-1826.
  • Uçar, E. (2009): Otto Spies. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Vol. 37: 417a-417cb.
  • Uçar, E. & M. L. Yener* (2007): Türkmencedeki Moğolca Alıntı Kelimeler Üzerine (Deneme) [On the Mongolian Loanwords in Turkmen (a Draft)]. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı (9-15 Nisan 2006, Çeşme/İzmir). Bildiri Kitabı. Vol. V. Eds. by F. Türkmen & G. Gülsevin. Ankara: 2185-2193.

   

  B. Publications without Peer Review Process

  • Uçar, E. (2020): „ÖZERTURAL, Z. Uigurisches Wörterbuch Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien, Band 1 Verben, Teil 2: edäd- – iztä-, unter Mitwirkung von K. RÖHRBORN, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2020, XXIII+148 pp. ISBN: 978-3-515-12613-7“. Journal of Old Turkic Studies. 4/2: 764-777. (Review)
  • Uçar, E. (2020): “Muhammed Kayum Azizi & Timur Kocaoğlu. Binbir Bilmece: Afganistan Özbek Ağızlarından (Miñbír Cumáq: Afğanistan Özbek Şéveleriden), Metin, Çeviri, Sözlük, Dizinler, Uluslararası Türk Akademisi Yayınları, İstanbul 2019, ISBN: 978-605-7680-34-1.”. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergi 2: 255-257. (Review)
  • Uçar, E. (2020): „ MORIYASU, T. Corpus of the Old Uighur Letters from the Eastern Silk Road, Berliner Turfantexte XLVI, Brepols Publishers, Turnhout (Belgium), 2019, 304 pp.+Plate XVII, ISBN: 978-2-503-58708-0“. Journal of Old Turkic Studies. 4/2: 778-782. (Review)
  • Uçar, E. (2020): „RENTZSCH, J. & H. YILDIZ. The Uybat Inscriptions: a Group of Old Turkic Runic Texts from the Yenisei Area, De Gruyter, Berlin/Boston, 2020, 146 pp. ISBN: 978-3-11-067448-4“. Journal of Old Turkic Studies. 4/2: 783-789. (Review)
  • Uçar, E. (2020): „VÉR, M. Old Uyghur Documents Concerning the Postal System of the Mongol Empire, Berliner Turfantexte XLIII, Brepols Publishers, Turnhout (Belgium), 2019, 263 pp. ISBN: 978-2-503-58417-1“. Journal of Old Turkic Studies. 4/1: 280-282. (Review)
  • Uçar, E. (2019): „GULÁCSİ, Z. (Ed.) Language, Society, and Religion in the World of the Turks, Festschrift for Larry CLARK at Seventy-Five, Brepols Publishers, Turnhout (Belgium), 2018, X+376 pp. ISBN: 978-2-503-58029-6“. Journal of Old Turkic Studies. 3/2: 647-650. (Review)
  • Uçar, E. (2019): „YİĞİTOĞLU, Ö. Köŋül Tözin Ukıtdaçı Nom ve Salt-Bilinç Öğretisi, Klaus Schwarz Verlag, Berlin, 2018, 256 pp. ISBN: 978-387-99-7476-4“. Journal of Old Turkic Studies. 3/1: 245-249. (Review)
  • Uçar, E. (2019): „ÖZERTURAL, Z. & G. ŞİLFELER (Hrsg.). Der östliche Manichäismus im Spiegel seiner Buch- und Schriftkultur, Vorträge des Göttinger Symposiums vom 11./12. März 2015, de Gruyter Akademie Forschung, Berlin-Boston, 2018, VIII+160 pp. ISBN: 978-3-11-059145-3“. Journal of Old Turkic Studies. 3/1: 250-252. (Review)
  • Uçar, E. (2018): „CLARK, L. (Ed.). Uygur Manichaean Texts, Volume III: Ecclesiastical Texts, Texts, Translations, Commentary, Brepols Publishers, Turnhout (Belgium), 2017, X+474 pp. ISBN: 978-2-503-57922-1“. Journal of Old Turkic Studies. 2/2: 158-163. (Review)
  • Uçar, E. (2018): „KINCSES-NAGY, É. Mongolic Copies in Chaghatay, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2018, 292 pp., ISBN: 978-3-447-11055-6“. Journal of Old Turkic Studies. 2/2: 164-167. (Review)
  • Uçar, E. (2018): „AYDIN, E. Türk Runik Bibliyografyası, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, ss. 301, ISBN: 978-605-9521-42-0“. Journal of Old Turkic Studies. 2/2: 168-170. (Review)
  • Uçar, E. (2018): „Klaus RÖHRBORN. Uigurisches Wörterbuch, Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien, Neubearbeitung, II. Nomina, Pronomina, Partikeln, Band 2: aš-äžük, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2017, XXX+359 S. ISBN: 978-3-515-11862-0“. Journal of Old Turkic Studies. 2/1: 141-144. (Review)
  • Uçar, E. (2018): „Y. KASAI; S. RASCHMANN; H. WAHLQUIST, P. ZIEME (Eds.). The Old Uyghur Āgama Fragments Preserved in the Sven Hedin Collection, Stockholm, Brepols, Turnhout (Belgium), 2017, 298 pp.+32 Plates, ISBN: 978-2-503-57458-5“. Journal of Old Turkic Studies. 2/1: 145-149. (Review)
  • Uçar, E. (2018): „Wilkens, Jens: Buddhistische Erzählungen aus dem alten Zentralasien. Edition der altuigurischen Daśakarmapathāvadānamālā. Teile 1–3. Turnhout: Brepols 2016. 1511 S., 250 Abb. 4° = Berliner Turfantexte 37. Brosch. € 200,00. ISBN 978-2-503-56776-1“. Orientalistische Literaturzeitung. 113/1: 87-89. (Review)
  • Uçar, E. (2017): „Berliner Turfantexte Serisinin XXXVIII. Cildi: Brāhmī Harfli Unsurları İçeren Eski Uygurca Parçalar Üzerine, Yukiyo KASAI. Die altuigurischen Fragmente mit Brāhmī-Elementen, unter Mitarbeit von Hirotoshi OGIHARA, Berliner Turfantexte 38, Brepols Publishers, Turnhout (Belgium), 2017, ss. 445, ISBN: 978-2-503-57441-7“. Dede Korkut: the Journal of International Turkish and Language & Literature Research. 6/12: 163-172. (Review)
  • Uçar, E. (2017): „Serkan ŞEN. Körüm Bitig: Eski Uygurca Fal Kitabı, Kesit Yayınları, İstanbul, 2017, ss. 166, ISBN: 978-605-9408-35-6“. Journal of Old Turkic Studies. 1/2: 232-244. (Review)
  • Uçar, E. (2017): „Juten ODA. A Study of the Buddhist Sūtra called Säkiz Yükmäk Yaruq or Säkiz Törlügin Yarumïš Yaltrïmïš in Old Turkic, Berliner Turfantexte XXXIII, Brepols Publishers, Turnhout (Belgium), 2015, 319 pp. ISBN: 978-2-503-56540-8“. Journal of Old Turkic Studies. 1/2: 245-250. (Review)
  • Uçar, E. (2017): „İsrail Millî Kütüphanesi’ndeki Yahuda Koleksiyonunda Yer Alan Arapça, Farsça ve Türkçe Yazmaların Kataloğu Üzerine, WUST, Efraim. Catalogue of the Arabic, Persian, and Turkish Manuscripts of the Yahuda Collection of the National Library of Israel, Volume 1, Brill, Leiden-Boston, 2016, ss. XII + 970, ISBN: 978-90-04-26262-1“. Dede Korkut: the Journal of International Turkish and Language & Literature Research. 6/13: 81-82. (Review)
  • Uçar, E. (2017): „Engin Çetin. Altun Yaruk, Sekizinci Kitap, Berlin Bilimler Akademisindeki Metin Parçaları, Karşılaştırmalı Metin, Çeviri, Açıklamalar, Dizin, Karahan Kitabevi, Adana, 2017, ss. X+525, ISBN: 978-605-9374-59-0“. International Journal of Turkic Dialects Research. 1/2: 151-165. (Review)
  • Uçar, E. (2016): „Opuscula György HAZAI Dicata: Beiträge zum Deutsch-Ungarischen Workshop aus Anlass des 80. Geburtstages von György HAZAI. (Hg.) Barbara KELLNER-HEINKELE; Simone-Christiane RASCHMANN. Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur der Turkvölker. Band 19. Berlin. Klaus Schwarz Verlag. 2015. ISBN: 978-3-87997-434-4. S. 223. Fiyat: 74.00 €“. Gazi Türkiyat (Journal of Turkology Research). 16: 260-262. (Review)
  • Uçar, E. (2016): „ALYILMAZ, Cengiz: İpek Yolu Kavşağının Ölümsüzlük Eserleri. [The Deathless Monuments of the Silk Road]. Ankara: Atatürk Üniversitesi, 2015. X+646 p. ISBN 978-975-442-676-2“. Asian and African Studies. 25/2: 288-289. (Review)
  • Uçar, E. (2016): „Dieter MAUE (Bearb.) Alttürkische Handschriften. Teil 19: Dokumente in Brāhmī und tibetischer Schrift. Teil 2. Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutschland (VOHD). Band XIII, 27. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. 2015. ss. XIX+658. ISBN 978-3-515-10997-0 (Fiyat: 90 EUR)“. International Journal of Turkish Literature Culture Education. 5/1: 521-525. (Review)
  • Dankoff, R. (2015): Kutadgu Bilig’in Metin Sorunları [The Textual Problems in Kutadgu Bilig]. Language Studies. 16: 269-286. (Translation from English to Turkish)
  • Uçar, E. (2015): „A Turkic Medical Treatise from Islamic Central Asia: A Critical Edition of a Seventeenth-Century Chagatay Work by Subḥān Qulï Khan. Edited, Translated and Annotated by László KÁROLY. Brill’s Inner Asian Library. Volume 32. Editors: Michael DROMPP et al. ISBN: 9789004282568. Leiden. 2015. [Fiyat: 161€/209 $]“. Language Studies. 16: 297-304. (Review)
  • Uçar, E. (2015): „DEMİR, Necati; AYDOĞDU, Özkan (2015). Oğuzname [Kazan Nüshası] (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım). İstanbul: Kesit Yayınları. ISBN: 978-605-9100-47-2“. Zeitschrift für die Welt der Türken: 7/2: 377-380. (Review)
  • Uçar, E. (2015): „Prof. Dr. Ayşegül Sertkaya’nın Tezkire-i Evliyâ’nın Çağatay Türkçesi Çevirisi: Arap ve Uygur Harfli Yazmaların Transkripsiyonlu Metni Adlı Eseri Üzerine“. International Journal of Turkish Literature Culture Education. 4/3: 1353-1358. (Review)
  • Uçar, E. (2015): „Eleazar Birnbaum. Ottoman Turkish and Çağatay MSS in Canada: A Union Catalogue of the Four Collections. ss. xviii+521. Leiden: Brill“. International Journal of Uyghur Studies. 2015/6: 137-139. (Review)
  • Uçar, E. (2015): „Knüppel, Michael (Beschrieben von) (2013), Alttürkische Handschriften, Teil 17: Heilkundliche, volksreligiöse und Ritualtexte. Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutschland (VOHD), Band XIII, 25, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 314 ss., ISBN 978-3-515-10429-6“. Gazi Türkiyat (Journal of Turkology Research). 17: 229-232. (Review)
  • Uçar, E. (2015): „Siglinde Dietz; Mehmet Ölmez; Klaus Röhrborn (2015), Die alttürkische Xuanzang-Biographie V. Nach der Handschrift von Paris, Peking und St. Petersburg sowie nach dem Transkriptvon Annemarie v. Gabain ediert, übersetzt und kommentiert. Xuanzangs Leben und Werk, Band 34. Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica: Teil 11. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 382 s., ISBN: 978-3-447-10451-7”. Gazi Türkiyat (Journal of Turkology Research). 17: 218-221. (Review)
  • Uçar, E. (2014): „Masahiro Shōgaito’nun the Uighur Abhidharmakośabhāṣya Preserved at the Museum of Ethnography in Stockholm Adlı Eseri Üzerine“. International Journal of Turkish Literature Culture Education. 3/4: 200-205. (Review)
  • Uçar, E. (2013): „Hakan AYDEMİR. Die alttürkische Xuanzang-Biographie IX. Nach der Handschrift von Paris, Peking und St. Petersburg sowie nach dem Transkript von Annemarie v. Gabain ediert, übersetzt und kommentiert. Band I-II. Xuanzangs Leben und Werk: Band 34. Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica: Teil 10. Harrassowitz Verlag. Wiesbaden 2013. S. VII+494. 98,00 €. [ISBN: 978-3-447-06808-6]“. Language Studies. 12: 288-290. (Review)
  • Uçar, E. (2013): „Larry CLARK. Uygur Manichaean Texts: Volume II. Liturgical Texts: Texts, Translations, Commentary. Corpus Fontium Manichaeorum: Series Turcica II. Turnhout: Brepols Publishers, 2013. X+372. Price 100 €. [ISBN: 978-2-503-55024-4]“. Journal of Modern Turkish Studies. 10/3: 224-227. (Review)
  • Uçar, E. (2012): „Zekine ÖZERTURAL. Alttürkische Handschriften. Teil 16: Mahāyāna-Sūtras und Kommentartexte. Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutschland (VOHD). Band XIII, 24. Herausgegeben von Harmut-Ortwin FEISTEL, Franz Steiner Verlag Stuttgart. 2012. 393 S. EUR 74.00. [ISBN 978-3-515-10110-3]“. Journal of Modern Turkish Studies. 9/3: 170-173. (Review)
  • Yakup, A. (2011): Kutadgu Bilig’den Satır Arası Kur’an Çevirisine: Karahanlı Türkçesinin Söz Varlığının Art Zamanlı Yansımaları Üzerine Bazı Notlar. Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Bildirileri (26-27 Ekim 2009). Ed. by M. Duman, Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara: 607-614. (Translation from English to Turkish)
  • Uçar, E. (2011): „András Róna-Tas; †Árpád Berta with the assistance of László Károly. WEST OLD TURKIC. Turkic Loanwords in Hungarian. Part I: Introduction, Lexicon «A-K» (X, 618 S.). Part II: Lexicon «L-Z», Conclusions, Apparatus, (X, S. 620-1494), Turcologica, Herausgegeben von Lars Johanson, Band: 84, Harrassowitz, Wiesbaden 2011 [ISBN: 978-3-447-06260-2]“. Zeitschrift für die Welt der Türken. 3/3: 315-319. (Review)
  • Uçar, E. (2011): „Angelika Landmann. Usbekisch Kurzgrammatik, Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2010, ss. VI+130“. Journal of Turkish World Studies. 10/1: 201. (Review)
  • Uçar, E. (2010): „Aysima Mirsultan. Die Alttürkische Xuanzang-Biographie X, nach der Handschrift von Paris, Peking und St. Petersburg sowie nach dem Transkript von Annemarie v. Gabain ediert, übersetzt und kommentiert. Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica, Band: 34, Teil 9, Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2010, ss. 360. (ISBN: 978-3-447-06302-9)“. Turkish Studies. 5/4: 1657-1660. (Review)
  • Tekin, T. (2006): Eski Türk Yazıtlarında Yanlış Yorumlanan Bir Kelime Üzerine [On a Misinterpreted Word in the Old Turkic Inscriptions]. Turkish Studies. 1/2: 222-235. (Translation from English to Turkish)

  * = Corresponding author

  As of August 2020